1Warga dotNet
adalah satu platform yang disediakan khas oleh Koperasi Bela Warga Melayu Berhad sebagai portal untuk sebarang urusan dan maklumat berkaitan AgroHerba (produk ubat-ubatan, makanan kesihatan dan kosmetik mesra alam kepenggunaan amalan gaya hidup sihat), Fertilizer Organik (baja sawit, getah, padi dan sebagainya), Muslim Collection (pemakaian bercirikan Muslim Sejati, korporat, sukan dan sebagainya),
Water Chemistry (ladang getah, kilang, kumbahan dan lain-lain).